Зварювальний апарат для зварювання на постійному струмі, з випрямленіііем по вентильному мосту з подвоєнням напруженою.Як показує практика, процес горіння дуги протікає стабільніше у зварювальних пристроїв з м’якою(Падаючої) вольт-амперної характеристикою. До числа таких «Сварочник» можна, зокрема, віднести і

Зварювальний трансформатор: РОЗРАХУНОК І ВИГОТОВЛЕННЯ В. Володін, м. Одеса, Україна Специфіка роботи зварювального трансформатора полягає в тому, що його навантаження непостійна. Зазвичай вважають, що частка часу роботи під навантаженням в циклі, що складається з власне зварювання і паузи, не перевищує 60%. Для побутових зварювальних трансформаторів нерідко приймають ще меншу величину – 20%, що дозволяє без […]