Основні переваги і недоліки ІМС силової електроніки, виготовлених за різними технологіями (біполярним, КМОП, ДМОП, КДМОП, БіКМОП, БіКДМОП), в узагальненому вигляді представлені у зведеній табл. 4.1. Розробник силового приладу вже на стадії складання технічного завдання повинен приймати рішення про вибір технологічного базису реалізації конструкції, і дані цієї таблиці необхідно брати до увагу поряд з аналізом вимог, […]

На рис 859 наведена схема включення ИС LTC1153 в якості Тетово вимикача, а на рис 860 і 861 – відповідно характеристики і тимчасові діаграми У разі перевищення допустимого рівня струму ІС LTC1153 припиняє подачу напруги до навантаження і залишається у відключеному стані на час, заданий зовнішнім конденсатором Ст Після цього схема автоматично включається і навантаження […]

Економічний джерело живлення з малою різницею вхідного і вихідного напруги можна виконати і на дискретних елементах. Наведена на рис. 3.20 схема розрахована для вихідної напруги 5 В і струму навантаження до 1 А. Вона забезпечує нормальну роботу при мінімальному напрузі на силовому транзисторі (0,7 … 1,3 В). Це досягається за рахунок використання в якості силового […]