Для вимірювання швидкості обертання мотора звичайно потрібно фізичний контакт тахометра з віссю. Однак іноді дуже бажано вимірювати швидкість обертання мотора без всякого фізичного контакту. У деяких схемах безконтактних тахометрів для цього застосовується дзеркало, прикріплене до обертової частини мотора – воно відображає промінь лазера, який потім реєструється електронною схемою. Ще один спосіб безконтактного виміру – це […]

Анотація – Наведено дані розрахунку параметрів стільникової мережі стандарту CDMA при оптимальній структурі I                                       Введення

Новомодна тенденція використання акселерометрів в мобільних гаджетах,будь то iPhone або Nintendo Wii, дає поштовх застосування їх врадіоаматорських конструкціях. Цей пристрій, зібране намікроконтролері ATmega32 дозволяє вимірюватистатичне і динамічне прискорення з точністю до декількох mg івідображає величину прискорення на ЖК дисплеї. Використовується двовіснийінтегральний акселерометр ADXL202. Діапазон роботи акселерометра від -2 до +2 g.

Для налаштування пристроїв, зібраних на логічних мікросхемах, які містять тригери, лічильники або зсуваються регістри, іноді потрібно мати зовнішній тактовий генератор імпульсів, параметри яких можна змінювати в широких межах. Варіант універсального генератора прямокутних імпульсів показаний на рис. 5.14. Він дозволяє окремо встановлювати період і тривалість імпульсів. При цьому період можна міняти від 14 мкс до 1,4 […]

Афонін Д. Г Фізичний факультет МГУ ім. М. В. Ломоносова, Москва, Росія Тел.: (095) -939-20-94; e-mail: afonin@phys.msu.su Рагульський М. В. Інститут земного магнетизму і поширення радіохвиль (ІЗМІРАН), Троицк, Росія Тел.: (78095) -334-02-82; e-mail: mary@izmiran.rssi.ru

Максимов Н. А., Панас А. І., Савельєв С. В. Інститут радіотехніки й електроніки РАН, Фрязінская частина 141190, Фрязіно, пл. Введенського, 1, ФІРЕ РАН Тел.: (095) 526-90-04, e-mail: panas@ms.ire.rssi.ru тх = 1,6, т2 = 0,1, q = 0,05 і g <0,06. Зменшення параметра інерційності від зазначеного вище значення призводить до входу в зону розвинених хаотичних коливань. […]

На рис. 5.2 показаний варіант схеми мультивібратора, наведеною на рис. 5.1. Відмінність полягає в тому, що входи DDI підключені до точки з'єднання конденсатора і резистора через транзистор р-ti – р •

На рис. 5.3 наведена схема мультивібратора із трьома ЛЕ И-НЕ. Його також можна розглядати як варіант мультивібратора, показаного на рис. 5.1. Відмінність полягає в способі включення резистора R. Один з його висновків підключений до виходу DD3 замість виходу DDI. Так як входи DD3 з'єднані з виходом DD2, то за принципом дії обидва мультивібратора не розрізняються. […]

Генератори імпульсів (мультивібратори, автогенератори). Варіант найпростішого генератора (мультивібратора) показаний на рис. 1а.  

Генератори імпульсів (мультівібратор, автогенератори). Варіант найпростішого генератора (мультівібратор) показано на рис. 1а.