2.1. Тригонометричний ряд Фур’є Спектр періодичного сигналу Література: [Л.1], c 38-42 [Л.2], с 41-48 [Л.3], з 7 – 12 Розгляд методів спектрального аналізу радіотехнічних сигналів ми почнемо з детермінованих періодичних сигналів. Як уже підкреслювалося вище детерміновані сигнали характеризуються тим, що в будь-який наперед заданий момент часу

Література: [Л.1], с 77-83 [Л.2], с 22-26 [Л.3], с 39-43 У багатьох радіотехнічних задачах часто виникає необхідність порівняння сигналу і його копії, зрушеної на деякий час При знятті АКФ на один з входів перемножителя надходить сигнал , А на другий – цей же сигнал, але затриманий на час . Сигнал, пропорційний добутку , Піддається операції […]