Сергій Пантелеймонович Сітько – випускник фізичного факультету (1958 р) Київського державного університету, директор науково-дослідного центру квантової медицини «Відгук» Міністерства охорони здоровя України, доктор фізико-матема-тичні наук, професор Заслужений діяч науки і техніки України, шевальє Бельгійського королівства, академік технологічної академії

Тирнов О. Ф., Ємець Б. Г. Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 61077, пл. Свободи, 4, Україна Тел.: (0572) 471012, e-mail: Oleg.F.Tyrnov @ univer.kharkov.ua Анотація – Відмічені основні віхи в історії створення та розвитку радіофізичного факультету Харківського університету – від Д. А. Рожанська до наших днів.

Отже, ми є свідками абсурдної ситуації: усі люди не сумніваються в тому, що живе відрізняється від мертвого, життя від смерті, а десятки біологічних і медичних наук, завданням яких начебто б повинна бути підтримка життя в її протиставленні смерті, взагалі не переймаються феноменом життя, вивчаючи виключно її фрагментарні прояви.