Кравцова І А Криворізький державний педагогічний університет м Кривий Ріг, 50096, Україна тел: 714967, e-mail: institut@paradisenetua Анотація – У статті розглядаються питання становлення багаторівневої структури вищої професійної освіти які вимагають нових методичних зусиль, додаткового кадрового забезпечення та цілеспрямованої фінансової підтримки

Головко о Н, Печенкина Є В Севастопольський національний технічний університет м Севастополь, Україна, 99053 тел: 235311, e-mail: ped@sevgtusebastopolua Анотація – У роботі представлено педагогічне спрямування професійної підготовки студентів спеціальності «Екологія» Показані роль і місце педагогічної підготовки в теоретичному і практичному плані Висвітлено досвід роботи кафедри прикладної екології та охорони праці Севастопольського національного технічного університету

Штельмах Г Б Криворізький державний педагогічний університет м Кривий Ріг, 50096, Україна тел: 715734, e-mail: institut@paradisenetua Анотація – Розкрито підходи до організації навчально-виховного процесу у вищому педагогічному закладі на основі вимог Болонського процесу

Сілов В Б Компанія «Дата З», НТІЦ «Меркурій М» м Севастополь, Україна e-mail: cosmos5@yandexru Анотація – На основі формального представлення когнітивних карт в термінах «впливу – консонанса» розроблено изоморфное перетворення «нечітка когнітивна карта – лінгвологіческя модель системи переваг ЛРП » Розглядається нестаціонарна когнітивна модель стратегій управління підготовкою фахівців для когнітивної системи моделювання стратегій (космос)

Барська А., Барські Т. Університет Опольський м. Ополе, Польща Тел.: (+48 77) 4556778; e-mail: abarska@uni.opole.pl Анотація – У роботі розглянуті основні напрямки розвитку економіки та господарства в Європі до 2010 року, причому підкреслюється, що система господарства базується на комплексі знань, здатному до розвитку, до створення нових і кращих робочих місць і забезпечує перспективи розвитку суспільства. […]

Ільченко М. Е., Лебедєв О. Н., Ліпатов А. А. НТУУ «КПІ», НДІ телекомунікацій просп. Перемоги, 37, Київ – 03056, Україна тел. (+38067) 241-8613, e-mail: lebedev@densoft.com.ua Анотація – Розглядаються причини неповного відповідності підготовки фахівців з телекомунікацій (ТК) вимогам сьогоднішнього дня і можливі шляхи її вдосконалення.