Крім напівпровідників, структура яких є похідною від структури алмазу і які утворюються шляхом заповнення додаткових місць у цій решітці, існують напівпровідники з дефектними структурами на основі структур сфалериту і вюртцита Це сполуки четвертого типу Вони утворюються при заміні атомів A з II підгрупи на атоми з III підгрупи і зміні їх числа з трьох на […]

Структура валентної оболонки – ns2np3 з n = 3 для фосфору, 4 для мишяку, 5 для сурми, 6 для вісмуту Розподіл електронів по осередках валентної оболонки показано на рис 215,а: Основний стан характеризується трьома електронами з неспареними спинами (p3), причому число їх не буде змінюватися навіть при переході одного з s-Електронів на p-Орбіту Таким чином, […]

Структура валентної оболонки – ns2np4 (n = 3 для сірки, 4 для селену, 5 для телуру Елементи цієї групи містять два неспарених p-Електрона на зовнішній оболонці, тому дві ковалентні звязку від кожного атома можуть бути спрямовані або до одного атома (при цьому будуть утворюватися двоатомних молекули як в O2), або до двох різних атомам (утворюються багатоатомні […]