Сила, необхідна для підйому якогось шафи за допомогою крана, може бути або виміряна, або розрахована з урахуванням положення його центра ваги й точки докладання підйомної сили В основі розрахунку лежить обставина, що моменти сил відносно точки обертання тіла повинні рівнятися один одному Для шафи точкою обертання є його край, який залишається на підлозі Один момент […]

Назва фільтру походить від створюваного ним підйому посилення на середніх частотах, можливості висунути на передній план сольне виконання. У деяких записах або при невідповідній акустиці соліст втрачається в оркестрі. Цей ефект можна компенсувати шляхом штучного підкреслення среднечастотного діапазону, з яким зазвичай збігається діапазон соліста.

Назва фільтру походить від створюваного ним підйому посилення на середніх частотах, можливості висунути на передній план сольне виконання. В деяких записах або при невідповідному акустиці соліст губиться в оркестрі. Цей ефект можна компенсувати шляхом штучного підкреслення середньочастотного діапазону, з яким зазвичай збігається діапазон соліста.

Коригувальні КОНТУР в магнітофоні АЧХ підсилювачів запису і відтворення нерідко коригують за допомогою послідовного коливального контуру, що складається з котушки індуктивності, конденсатора і підлаштування резистора. Величина забезпечуваного таким контуром підйому АЧХ обернено пропорційна опору підлаштування резистора, тому дуже часто для одержання необхідного підйому доводиться вводити дуже невелику частину його опору (5 … 20% від номінального […]