Коливальний контур приймача утворений котушкою індуктивності L1 магнітної антени W1 і конденсатором С1. При зазначеної на схемі ємності конденсатора контур буде налаштований на хвилю радіостанції “Маяк” (550 м). Виділені контуром коливання ВЧ надходять через котушку зв’язку L2 на входи операційного підсилювача. Резистором R1 встановлюють режим роботи підсилювача по постійному струму. З виходу операційного підсилювача сигнал […]

Універсальний випробувальний прилад, принципова схема якого зображена на рис. 84, може працювати як вольтметр, омметр, генератор сигналів, випробувач транзисторів, діодів, електролітичних конденсаторів, кварцових резонаторів. Вольтметр. Для вимірювання напруги постійного струму замикають затискачі Д і М. Опір резистора R визначає верхня межа вимірювання (наприклад, 10 В для перевірки напруги сухих елементів, батарей і малогабаритних акумуляторів). Вимірюється […]

При виготовленні імпульсних мережевих джерел живлення широко застосовують високовольтні перемикальні біполярні і польові транзистори. Від їх надійності значною мірою залежить безперебійна робота всього виробу. Тому перед монтажем їх бажано перевірити на наявність підвищеного значення зворотного струму колектора для біполярного транзистора або залишкового струму стоку польового і визначити, витримують Чи вони необхідну робочу напругу. Зробити це […]

Стабілізатор напруги на компараторіОсновні технічні характеристики:Вихідна напруга, В ………………………………………. …………… 5Струм навантаження, А ………………………………………. ………………………….. 2

  Пробник для перевірки потужних біполярних транзисторів будь-якої структури можна побудувати на основі схеми, наведеної на рис. 14.3. Методика перевірки придатності транзистора пробником нескладна. При підключенні транзистора будь структури до затискачів Х1 … ХЗ утворюється своєрідний ключ, який спрацьовує при певному струмі бази. При замкнутих контактах SA1 струм бази регулюється резистором R1. У момент досягнення […]

Коливальний контур приймача утворений котушкою індуктивності L1 магнітної антени W1 і конденсатором С1. При зазначеної на схемі ємності конденсатора контур буде налаштований на хвилю радіостанції "Маяк" (550 м). Виділені контуром коливання ВЧ надходять через котушку зв'язку L2 на входи операційного підсилювача. Резистором R1 встановлюють режим роботи підсилювача по постійному струму. З виходу операційного підсилювача сигнал […]

Стабілізатор напруги (рис. 5.12) працює таким чином. Пікоподібне зразкове напруга компаратор порівнює з частиною вихідної напруги, що знімається з дільника R8, R9. Поки вихідна напруга більше зразкового, ключовий транзистор закритий. Як тільки Пікоподібне напруга перевищить вихідна, сигнал компаратора відкриє цей транзистор. Чим менше напруга на виході стабілізатора, тим довше транзистор буде відкритий. Після спаду пилоподібного […]

Основні технічні характеристики: Вихідна напруга, В ………………………………………. …………………………… 5 Струм навантаження, А ………………………………………. ……………………………………….. 2

У конструкторської діяльності радіоаматора часто доводиться мати справу з оксидними конденсаторами. Ємність їх з плином часу може змінюватися і значно відрізнятися від початкової, позначеної на корпусі. Тому перш ніж встановити в конструкцію оксидні конденсатори, бажано виміряти їх ємність. Не кажучи вже про те, що знання точної ємності просто необхідно для розрахунку времязадающих ланцюгів тієї чи […]

На рис. 85 наведені схеми двухполупериодного випрямляча, параметричного і компенсаційного стабілізаторів напруги, які можна використовувати для живлення різної транзисторної апаратури як роздільно, так і спільно. Двухполуперіодний випрямляч (мал. 85, а) утворюють трансформатор Т1, що знижує напругу мережі до 12 … 13 У, діоди VI – V4, включені по мостовій схемі, і конденсатор С1, що згладжує […]