Примітка. Ліва котушка індуктивності містить 29 витків дроту № 30 AWG, намотаний- них на осердя T-37-2, а права – 35 витків.

Підсилювач, схема якого наведена на рис. 11.9, дозволяє генерувати сигнал потужністю 16 Br (середньоквадратичне значення) на навантаженні R 1 опором 4 Ом. Мікросхема LM383 використовується як операцнонною підсилювача.

B схемою (рис 16.9) застосовується операційний підсилювач LT1366, який управляє роботою двоканального аналого-цифрового перетворювача LTC1288 з малим споживанням струму АЦП LTC1288 забезпечує формування опорних рівнів напруги і характеризується широким діапазоном вхідного сигналу (аж до напруги живлення) Наявність внутрішньої схеми стробування дозволяє обійтися без зовнішньої схеми стробування і запам'ятовування, проте, оскільки тривалість тимчасового інтервалу установки АЦП […]

Вузькосмуговий підсилювач (рис. 10.3) забезпечує посилення, обмеження і фільтрацію мовного сигналу і призначається для застосування в частотному модуляторі або керованому напругою генераторі. Він містить схему корекції

Прецизійний диференційний підсилювач, схема якого наведена на рис. 27.2, має коефіцієнт підсилення на рівні 60 дБ і смугу частот близько 8 МГц. Maxim Рі ?. 27.2

Popular Electronics Рис. 29.3 Підсилювач (рис 29 березня) формує імпульс, службовець для управління биговимі серводвигуни B разі використання зазначених на схемі елементів при подачі подібного імпульсу серводвигун буде повертатися на 90 5

 

B обладнанні, призначеному для управління технологічними процесами, часто потрібно вимірювати частоту (швидкість або інтенсивність) механічних коливань, що виникають при лінійних або кругових переміщеннях механізмів та їх частин. Характер руху контролюється безліччю датчиків будів-бірующего типу й датчиків відстані, які формують на виході імпульсні або гармонійні сигнали.

Підсилювач потужності аудиосигналов, схема якого показана на рис. 11.15, забезпечує формування вихідного сигналу потужністю 80 Вт на навантаженні опором 8 Ом. C метою ефективного відведення тепла для мікросхем LM3875

Analog Devices Рис. 29.9 Примітка. Лінійний підсилювач (рис. 29.9) характеризується високим вхідним імпеданс, що забезпечується за рахунок використання мікросхеми з польовими транзисторами на вході. B схемі також передбачається застосування операційного підсилювача з рівнем струму порядку ЮОмА. Вихід мікросхеми Ul залишається непідключеним, а її компенсаційний висновок використовується для управління мікросхемою U2, яка має високий вхідний імпеданс. […]