Прилад може використовуватися для виміру струмів витоку в діапазоні пікоампер і в тому випадку, коли потрібно, щоб при проведенні вимірювань електрометрії практично не на жувати вимірювану ланцюг. Мостова схема приладу (рис.) містить 3 потенціометра для трьох діапазонів чутливості. Вони можуть настроювати повне відхилення аналого вого вимірювального приладу (мікроамперметра на 50 мкА) при відповідних вхідних напругах […]