Кравчук С. А., Борисова М. Б. Науково-дослідний інститут телекомунікацій НТУУ «КПІ» Індустріальний пров., 2, 03056, Київ-056, Україна тел. 241-77-23, e-mail: sakravchuk@ukr.net Анотація – представлена ​​нова технологія про-просторово-часового рознесення сигналів MIMO, яка завдяки своїм головним достоїнств – великий інформаційної ємкості і несхильності інтерференції від багатопроменевого розповсюдження – має великі перспективи для побудови мобільних систем широкосмугового радіодоступу.