На рис 242 і 243 представлені типова схема застосування та розташування висновків ІС MAX7506/07 Дані ІС аналогічні показаної на рис 241, але комутує 16 каналів (Див «Maxim High-Reliability Data Воок », 1993, р 1-49)

PopuIarEIecfronics РНС. II .4 B схемою, показаної на рис. 11.4, використовуються дві електронні лампи FX5, що дозволяє підключити підсилювач безпосередньо до лінії зі змінним напругою 120 В. Проте тут рекомендується задіяти джерело живлення з трансформатором розв'язують. Потенціометром Rl слід попередньо відрегулювати однакову напругу на виводах 1 електронних ламп Vl і V2. Потужність вихідного сигналу підсилювача […]

B схемою, показаної на рис. ЗЗ.б, мікросхема LM3909 застосовується для керування як світло-діодом, так і гучномовцем. B цьому випадку при кожному включенні світлодіодного індикатора LEDl гучномовець SPKRl опором 8 Ом буде відтворювати різкий звук (клацання).

WiIIiamSheets Рис. II.I

Electronics Now B схемою, показаної на рис. 17.2, мікросхема LM3909 представлена як пристрій керування імпульсним світлодіодом і призначена для формування низькочастотних імпульсних послідовностей. Параметри вихідного сигналу лівої схеми можуть налаштовуватися шляхом зміни ємності відповідного конденсатора, а настройка частоти правою схеми здійснюється за допомогою під-строечного резістор.а. B якості акумулятора Bl використовуються один або два лужних елементи […]

Wilham Sheets Рис. 16.2 B схемою, показаної на рис 16 лютого, підтримується низький вихідний імпеданс для високоомного мікрофона Тут фактично не відбувається посилення по напрузі, проте забезпечується посилення по потужності, оскільки величина вихідного імпедансу виявляється досить невеликий (близько 300 Ом) Коефіцієнт підсилення по напрузі дорівнює -6 дБ (0,5)

B показаної на рис. 21.2 схемою кварцового генератора конденсатор СЗ здійснює настройку частоти з високою точністю. Кварцовий резонатор припускає використання основної гармоніки, а типові значення ємності конденсаторів складають 100 пФ (Cl) і 1000 пФ (C2).

National Semiconductor РМС. 24.2 B схемою декодера частотно-модульованого стерео, показаної на рис 24 лютого, використовується мікросхема LM1800, що забезпечує прийом складних мультиплексованих сигналів основного діапазону ЧС і виділення з них стерео Керований напругою генератор налаштовується на частоту 19 кГц (15 кГц при роботі з телевізійними каналами) або відповідно до вимог, визначених споживачем