Мостовий перетворювач (рис. 22) також є двотактних схему. На відміну від полумостовой схеми тут використовуються чотири транзистора. Мостовий перетворювач застосовується в потужних схемах від одиниць до десятків кіловат, що дозволяє знизити струми в первинному ланцюзі в два рази в порівнянні з полумостовой схемою.

А.Н. Спиридонов, м.Київ Однофазні електродвигуни змінного струму, наприклад, типу PD-09 широко застосовуються в різних пристроях автоматики і побутових приладах. Серйозним недоліком таких двигунів є неможливість регулювати швидкість обертання, яка жорстко пов'язана з частотою мережі живлення. Як показали випробування, двигун PD-09