Минуло вже більше 100 років як радіозв’язок завдяки зусиллям багатьох учених, зайняла міцне місце в житті людства. Винахід, зроблений російським ученим А. С. Поповим, виявилося настільки плідним, що породило нові наукові напрями та галузі промисловості. Це призвело до появи нових словосполучень зі словом «радіо». Зараз все, що пов’язане з цим поняттям, ми знаємо досить повно. […]

Література: [Л.1.], С 11-16 [Л.2.], с 10-13 В даний час практична радіотехніка використовує безліч різних сигналів. Перш, ніж приступати до їх вивчення, необхідно визначити поняття «сигнал» і охарактеризувати його загальні властивості.

(Затверджена Ц. К. ДОСАРМ 25 лютого 1949) ЗАВДАННЯ ГУРТКА – ознайомити з основами радіотехніки, з історією винаходу радіо і з його застосуванням; навчити гуртківців самостійної споруді простих лампових радіоприймачів прямого підсилення. Програма розрахована орієнтовно на 50 годин. Рекомендується до складу гуртка залучати членів ДОСАРМ, що мають загальноосвітню підготовку не нижче семирічної школи чи школярів 7-10 […]