Схема, наведена на рис. 33.4, формує поодинокі вихідні сигнали, які використовуються мікроконтролером PIC 16C55 (Ul) для програмного керування