близько a {tq – Зі співвідношення (1) видно, що найбільш простий спосіб збільшення струму можна реалізувати шляхом підвищення коефіцієнта ВЕЕ матеріалу емітера ВЕК Однак матеріали з високим коефіцієнтом ВЕЕ, що працюють тривалий час стабільно в просторі взаємодії магнетрона, поки не створені Тому в описаних в даній статті імпульсних магнетронах МДВ з холодними ВЕК в якості […]

Прилад (рис. 20, а) призначений для визначення місця обриву проводу в електроджгутів (кабелі) без порушення ізоляції проводу. При ремонті електроустаткування, що має розгалужений і складний монтаж, для визначення траси проводи і місця обриву в джгуті доводиться продзвонювати весь ланцюг з одночасним демонтажем в’язки, що призводить до значної втрати часу і зниження якості подальшого монтажу.

Дахова В. М., Горобець Н. Н. Харківський національний університет ім В. Н. Каразіна Харків 61077, Україна Тел.: (0572) 457175; e-mail: Nikolay.N.Gorobets @ univer.kharkov.ua Анотація Розглянуто можливість зменшення перших бічних пелюсток уголкових хвилеводно-щілинних антенних решіток (АР) біжучої хвилі відповідним порушенням малого числа випромінювачів на етапі проектування. Для цього використовувалися математичні моделі решітки або при відсутності випромінювача, […]

Касьянов А. О., Обуховец В. А. Таганрозький державний радіотехнічний університет (ТРТУ) пров. Некрасовский, 44, МСП-17А, Таганрог 347928, Росія тел: 095-44-618-83; e-mail: vaotcbtsure.ru Анотація Розв’язана задача про зосередженому порушення фазованою антенної решітки (ФАР) в інтегральному виконанні. Розроблено математичну модель ФАР у вигляді системи інтегральних рівнянь щодо струмів на її конструкційних елементах. Наведено результати чисельного дослідження ФАР. […]

Кулинич О. А., Глауберман М. А., Чемересюк Г. Г., Яцунський І. Р. Навчально-науково-виробничий центр Одеський Національний Університет ім. І. І. Мечникова вул. Маршала Говорова, 4, Одеса – 65063, Україні Тел.: 80482-6072-52, факс: 80482-544491, e-mail: eltech@elaninet.com