А. Хорохорин (СРСР) Секвенсер, або багатоканальний генератор цикличной послідовності сигналів, може бути використаний як складова частина електронного музичного синтезатора або самостійно як мультипрограмного синтезатора ритмів. Циклічна послідовність імпульсів може бути використана для порушення фільтрів і перебудови їх резонансної частоти, а також для переривання сигналів і формування їх обвідної.

Пресняков І Н, Кривенко С А, Стативка А П Харківський національний університет радіоелектроніки проспект Леніна, 14, м Харків, Україна Анотація – Розглянуто метод проектування та управління геоінформаційної системою I                                       Введення

Бєляєв Р В, Воронцов Г М, Колесов В В, Попов А М, Рябенко В І Інститут радіотехніки й електроніки РАН, ІРЕ РАН м Москва, вул Мохова, д 11, корп 7, центр, ГСП-9, 125009, Росія Тел: +7 (495) 2021046, e-mail: kvv@mailcplireru Анотація – Для оцінки ефективності застосування кодують алгоритмів в телекомунікаційних системах запропонований метод аналізу розподілу […]

Вакась В І ЗАТ Київстар ДжЕсЕм”, вул Дегтярівська, 53, Київ, 03113, Україна Тел: (38067) 2206825, e-mail: vvakas @ ieeeorg Каленик І Є Центр Укрчастотнагляд, пр Перемоги, 15 км, Київ, 03179, Україна Тел: (38044) 4228103 Поляков І Л ТОВ Парадигма, вул Пушкінська, 31-6, офіс 14, Київ, 01004, Україна Тел: (38044) 5928902, e-mail: poiak@ukrnet Черняк І П […]

За допомогою схеми генератора псевдовипадкових чисел вимірюються робочі характеристики високошвидкісних цифрових пристроїв із смугою пропускання близько 200 Мбіт / сек. Використовуються 2 здвоєних дискретних компаратора і лінія затримки. Генератор генерує послідовності довжиною 127 біт. Щоб генерувати будь-яку іншу бажану довжину цифрової послідовності, необхідно використовувати відповідну іншу лінію затримки.

Цифровий шум являє собою тимчасової випадковий процес, близький за своїми властивостями до процесу фізичних шумів. Тому він називається псевдовипадкових процесом. Цифрова послідовність двійкових символів у цифрових генераторах шуму називається псевдовипадковою послідовністю і являє собою послідовність прямокутних імпульсів псевдовипадковою тривалості з псевдовипадковими інтервалами між ними.

Колесов В. В. Інститут радіотехніки й електроніки РАН Мохова 11, корп. 7, Москва К-9, ГСП-9, 125009, Росія Тел.: +7 (095) 2021046; e-mail: kvv@mail.cplire.ru Анотація – Чисельними методами проведено дослідження і зіставлення статистичних характеристик псевдовипадкових кодують послідовностей, що формуються дискретними алгоритмами типу Фібоначчі з одним і двома параметрами запізнювання для цифрових систем зв’язку.

Література: [Л.1], стр. 396-399, 404-405 [Л.2], стр. 256-261, 270-271 [Л.3], стр. 207-212, 215-217 У вираз (8.41) входять функції відповідає точці з координатами , (Рис. 8.9). При русі точки на пло-кості уздовж осі відповідна їй точка описує коло одиничного радіуса на -Площині. При цьому один оборот точки відповідає зміні частоти від до . Точки, що лежать […]

Колесов В. В. Інститут радіотехніки й електроніки РАН Мохова 11, корп. 7, Москва К-9, ГСП-9, 125009, Росія Тел.: +7 (095) 2021046; e-mail: kvv@mail.cplire.ru У таблицях 1 і 2 в круглих дужках вказана кількість циклів однакового періоду. ФП досліджуваного алгоритму складається з набору циклів різної кратності та довжини і однією особливою ізольованою точки з координатами (М, […]

Література: [Л.1], стр. 400-___ [Л.2], стр. 270-272 [Л.3], стр. 212-217 Перш ніж переступити до розгляду дискретних ланцюгів, відзначимо, що аналоговий сигнал може бути підданий цифровій обробці відповідно до структурної схеми, зображеної на рис. 8.5.