Великим і конструктивно малоустранімим недоліком ОУ є наявність на їх вході початкового зсуву. Цей зсув можна не враховувати при побудові підсилювачів змінного струму на основі ОУ, оскільки в них зазвичай використовують розділові конденсатори. При побудові підсилювачів постійного струму доводиться рахуватися з необхідністю компенсації постійного зміщення на вході ОУ. Ця напруга не відрізняється стабільністю і може […]

Експлуатація ОУ як підсилювач слабких сигналів увазі можливість і необхідність направлено змінювати його параметри, підлаштовуючи тим самим властивості технічного пристрою під потреби споживача. У цьому зв’язку досить актуальним питанням експлуатації ОУ була і залишається проблема регулювання його коефіцієнта передачі в певних межах і за заданим законом.

На рис 933 наведена схема цифрового потенціометра на базі ЦАП DAC1208 з поліпшеними характеристиками в порівнянні з пристроєм, розглянутим вище Схема на рис 933 поєднує прекрасні вхідні характеристики по постійному струму класичного LM11 з високою швидкодією LF 351 (Див «National Semiconductor», Application Note 271, 1994, p 665)

Ha рис 932 наведена схема цифрового потенціометра на базі ЦАП DAC0830 У цій схемі вхідний цифрове слово множиться на прикладена опорна напруга Результуюче вихідна напруга являє собою отриманий добуток, нормалізоване з точністю обумовленою ЦАП ОУ перетворює вихідний струм ЦАП в напругу з використанням резистора зворотного звязку 15 кОм, що знаходиться всередині ЦАП Для збереження лінійності […]

Регулювання значення опору ЦП виконується по шині управління: паралельної або послідовною Управління з паралельної шині Використання всіх переваг мікропроцесорів призвело до застосування цифрових потенціометрів (ЦП) Механічні змінні (підлаштовані) резистори-тримери створюють великі витрати часу на реалізацію ручного процесу регулювання, мають низьку точність регулювання, невисоку надійність підстроєних елементів Функція потенціометра покладається на сам мікропроцесор Наприклад, немає сенсу […]

У представленій схемі (рис.) мережеве напруга випрямляється діодом D1 і сгла проживати конденсатором С1. Резистори R2 і R3 утворюють дільник напруги, який подає на позитивний висновок аналогового вимірювального приладу половину випрями ленного напруги мережі. Постійна напруга проходить через індикаторну лампу розжарювання PL1 на напругу 117 В і потужність 3 Вт або еквівалентний опір також від […]

Анатолій Шитиков У 5 номері журналу «Компоненти і технології» у статті «Цифрові потенціометри» читач міг познайомитися з приладами аналогічного назви, термінологією, яка використовується при розгляді даного типу приладів, отримати загальні відомості і принципи побудови електронних схем з використанням цифрових потенціометрів. У цій статті будуть представлені деякі додаткові відомості, які можуть допомогти розробникам радіоприладів при використанні […]

Зовнішнє НЧ-напруга підключається до входу трансформатора Т1 і через потенціометр R1 поступає до невідомого опору. Падіння напруги через повний опір (імпеданс) і потенціометр R1 перевіряються окремо за допомогою електронного вольтметра, в той час як змінюється опір потенціометра R1. Якщо падіння напруги дорівнюють, то невідоме повне опір відповідає встановленому значенню опору потенціометра R1 і відлік може […]

Пристрій служить для створення світлового ефекту типу “розбігаються” в різні боки двох світлових променів. Його можна використовувати для декорації та світлового оформлення вітрин магазинів, на танцювальних майданчиках, автомобілісти застосовують лінійки з біжать вогнями в якості допоміжних стоп-сигнальних вогнів. Комбінуючи кілька лінійок, можна побудувати різноманітні світяться фігури, наприклад, багатокутні зірки.

Універсальні вимірювальні прилади – ампервольтом-метри (авометра) – дозволяють вимірювати при відносно простою схемою всі необхідні в практиці радіоаматора електричні величини: напруга, струм, опір. На рис. 31.1, 31.2 та 31.5 показані типові схеми авометра без використання активних елементів (транзисторів) [Рл 3/97-10]. На рис. 31.1 і 31.2 номінали елементів, входять у схему, не вказані. Позначені лише значення […]