В основі даного приймача радіоуправління знаходиться декодуючий модуль ММ57С200, код якого, що складається з 12 біт, поєднується з класичними модулями UM3750 α ММ53200 Але основна особливість цієї системи полягає в можливості дистанційного програмування коду, заносимого в електронно-перепрограммируемую постійну память EEPROM, встановлену на платі приймача У цьому блоці памяті типу 93С06 також міститься код за замовчуванням, […]

Електричний опір визначає силу струму, поточного по ланцюга при заданій напрузі. Під Електричним опором R розуміють відношення напруги на кінцях провідника до сили струму, поточного по провіднику.         U