Самохвал В. В., Брінкевіч Д. І., Просоловіч В. С., Янковський Ю. Н. Білоруський державний університет пр. Ф. Скарини, 4, Мінськ – 220050, Білорусь Тел: 017-2095051; e-mail: brinkevich @. bsu.by Анотація – Показана перспективність використання в базовій технології виготовлення НВЧ-приладів кремнію, легованого гольмію. Встановлено, що добавка Але дозволяє знизити щільність поверхневих станів на межі поділу Si-Si02 […]

У однорідному середовищі радіохвилі поширюються прямолінійно. Проте атмосфера – неоднорідна середовище. На різних відстанях від передавальної радіостанції тиск, температура, щільність, вологість та інші параметри атмосфери різні. Під дією сонячних і космічних випромінювань з атомів газів, що входять до складу атмосфери, виділяються вільні електрони, а атоми перетворюються в позитивні іони. Цей процес називають іонізацією, Найбільше іонів […]

Схема, показана на рис. 32.27, дозволяє узгодити вхід фільтра на поверхневих акустичних хвилях (ФПАВ) з виходом підсилювача проміжної частоти.