Характеристику, зображену на рис. 12.1, можна зв’язати з низько добротним резонансним контуром, утвореним послідовним з’єднанням ємності, індуктивності та опору. (Див. також рис. 12.2.) Оскільки ці залежності були побудовані на підставі вимірів, проведених з електролітичним конденсатором, можна зробити висновок, що окрім ємності конденсатор містить індуктивність і опір. І в міру підвищення частоти, зрештою, починає переважати індуктивний […]

є тим елементом, з якого зручно почати. По-перше, основні формули розрахунку ПІП ясно показують, що Ви не можете як і раніше виходити з передумови «якщо добре небагато, то більше краще ». У нашому випадку взаємодіють між собою частота перемикань, робочий цикл, індуктивність дроселя і напруги входу і виходу, так що будь-який метод рішення «в лоб» […]

B схемою підсилювача, що на рис. 29.13, для навантаження 600 Ом величина повного коефіцієнта гармонік звичайно становить -115 дБ на частоті 1920 кГц при вихідному сигналі 3 B (середньоквадратичне значення) і напрузі живлення ± 15 В. Ширина смуги частот при спаді не більше ніж на -3 дБ становить 6 МГц.