Схема генератора керованого напругою (ГУН) забезпечує 2-фазні ви ходних сигнали (синус і косинус), які жорстко зв’язані і зміщені по фазі один відно сительно одного на 90 °. Частота, що генерується схемою в широкому діапазоні, може пере страіваться зміною вхідного струму за допомогою потенціометра 10 кОм, який управ ляєт синфазних напругою на виході мікросхеми помножувача NE5596 […]

Саламатін В. В., Лук’янчук Г. А. Севастопольський національний технічний університет, Студентське містечко, Севастополь 99053, Україна тел.: (0692) 235258; e-mail: rt.sevgtu @ stel.sebastopol.ua Анотація Розглянуто метод вимірювання великих величин спрямованості відгалужувачі за допомогою вимірювальної лінії, включеної в розрив кільцевого резонатора, збуджуваного досліджуваним направленим відгалужувачі. Отримана розрахункова формула для визначення спрямованості за результатами вимірювання КСВ в кільцевому […]