Прецизійні або високоточні випрямлячі, на відміну від діодних випрямлячів, ідеально виконують функцію випрямлення: один з напівперіодів без спотворень присутній на виході пристрою, інший практично непомітний. Є і ще одна істотна відмінність: амплітуда вихідного сигналу прецизійного випрямляча може перевищувати амплітуду вхідного, до того ж її можна регулювати.

Багатовхідних суматор-вичітатель являє собою Багатовходові прилад, який дозволяє отримати вихідний сигнал, прямо пропорційний комбінації вхідних сигналів, узятих зі знаком плюс чи мінус в залежності від входу, на який подається кожен із сигналів.

Високого вхідного опору диференціальних входів прецизійного випрямляча досягають за допомогою використання операційного підсилювача A1. Вихід цього підсилювача підключається через діоди Dx і D2 до прямого і інверсними входами вимірювального підсилю теля, виконаного на операційному підсилювачі А2. Таке підключення всякий раз при по ступленій на вхід схеми негативної напівхвилі вхідного сигналу забезпечує изме нение полярності сигналу […]