Хоча представлене пристрій розрахований для роботи на проміжній частоті 455 кГц, воно може бути використано аж до частоти 25 МГц. Гранична чутливість на частоті 455 кГц становить 1,5 мкВ. Індикатор рівня має лінійну шкалу в децибелах з 1,5 дБ і перекриває діапазон 90 дБ.

Представлене на рис. 2.4 пристрій датчика інфрачервоного (ІЧ) сигналу дозволяє приймати амплітудно-модульовані сигнали ІЧ-спектру випромінювання та перетворювати їх в електричний струм. Схема побудована з використанням одного операційного підсилювача К140УД6, включеного за класичною схемою з позитивним зворотним зв’язком. Змінний резистор R4 дозволяє регулювати амплітуду вихідного сигналу. Для розв’язки каскадів схеми на виході вузла необхідно поставити оксидний […]