При використанні варикапов в переносних приймачах з живленням від джерел напругою 6 … 9 В виникає необхідність в перетворювачі, підвищує напругу приблизно до 20 В. Більшість описаних на сторінках радіоаматорських журналів перетворювачів напруги мало підходять для використання в переносних приймачах, оскільки вимагають застосування підвищувальних трансформаторів і стабілітронів Д814 з мінімальним струмом стабілізації 3 мА, що […]

При використанні варикапів в переносних приймачах з живленням від джерел напругою 6 … 9 В виникає необхідність в перетворювачі, підвищує напругу приблизно до 20 В. Більшість описаних на сторінках електронних журналів перетворювачів напруги мало підходять для використання в переносних приймачах, оскільки вимагають застосування підвищувальних трансформаторів і стабілітронів Д814 з мінімальним струмом стабілізації 3 мА, що […]