Найпростіший спосіб регулювання балансу без зміни фази сигналів показаний на схемі. Потенціометр R3 має опір, приблизно в чотири рази більше опору головних телефонів. Якщо сигнали, подані від лівого у правий канал і назад, проходять через трансформатор 1:1, то виходить зміна фази на 180 градусів. Змішування регулюється подвійним потенціометром R4 – R4 (R4=R4=10R3).