До основних параметрів антени, становлять найбільший практичний інтерес, відносяться діаграма спрямованості, коефіцієнт посилення, діюча довжина і вхідний опір

Література: [Л.1], стр. 431-432 [Л.2], стр. 511-512 [Л.3], стр. 155-158 Повернемося до постановки задачі виявлення сигналу на тлі перешкод. Будемо вважати, що суміш сигналу і завади (7.1) надходить на вхід фільтра, узгодженого з сигналом приходу сигналу в суміші з перешкодою. Якщо сигнал прийшов у момент часу , То відгук з’явиться в момент часу , Якщо […]

Петрова І. Р., Бочкарьов В. В., Теплов В. Ю. Казанський державний університет (КДУ) Кремлівська, д. 18, Казань – 420008, Росія Тел.: +7 (8432) 388132; e-mail: lnna. Petrova@ksu.ru Анотація – Розглянуто вплив амплітудних і фазових флуктуацій сигналу похилого зондування іоносфери на точність визначення кутів приходу в антеною системі з малою базою.