Єфімов Б П, Хорунжий М О, Кулешов А Н Інститут радіофізики та електроніки НАН України вул акад Проскури, 12, М Харків, 61085, Україна тел: 38 (057) 7-203-570, факс: +38 (057) 3-152-105 e-mail: jean @ ire kharkov ua Анотація – Наведено результати досліджень впливу магнітного поля на випромінювальні властивості слабких електролітів в поле електричного розряду Описано […]

Цуркану Д Н, Олексій А С, Ністірюк П В, бережіть Е А, Бирзой О С Технічний університет Молдови пр Штефан чел Маре, 168, Кишинів, MD2004, Молдова Тел: +37322 235-458, факс: +37322 235-236, e-mail: dinutsurcanu@uniflux-linenet Анотація – Розроблено методику аналізу функціонування мереж MPLS (Multiprotocol Label Switching) на основі апарату напівмарковських процесів з точки зору забезпечення гарантованого […]

Класична схема технічної системи (ТС), що включає робочий орган, перетворювач, джерело енергії і систему управління, виглядає вкрай непереконливо і викликає ряд питань. Та й її інструментальність, тобто корисність для процесу пізнання, вкрай низька. І ще дещо викликає сумніви. Наприклад, використання Оператора в якості невід’ємної частини ТЗ сприймається, скоріше, як ознака її недосконалості. Справді, існують ж […]

Анфіногентов В. І., Морозов Г. А. Науково дослідний центр прикладної електродинаміки Казанського державного технічного університету імені А. Н. Туполева 420503, Росія, Казань, а \ с 381 E-mail: root(8)_kaiadm. kazan.ru Анотація Наведено огляд робіт по методам фізичного та математичного моделювання процесів поширення електромагнітних і теплових полів в діелектриках.

Література: [Л.1], стр. 170, 262-266 [Л.2], стр. 443-44 [Л.3], стр. 106 Особливе місце при аналізі процесів, що протікають в радіотехнічних та інформаційних системах, займає нормальний випадковий процес з нульовим математичним очікуванням і автокорреляционной функцією:

Література: [Л.1], стр. 155-161 [Л.2], стр. 406-416, 42-426 [Л.3], стр. 80-81 математичними моделями випадкових сигналів і перешкод є випадкові процеси. Випадковим процесом (СП) називається зміна випадкової величини в часі. До випадкових процесів відноситься більшість процесів, що протікають в радіотехнічних пристроях, а також перешкоди, які супроводжують передачу сигналів по каналах зв’язку. Випадкові процеси можуть бути безперервними […]

Література: [Л.3], стр. 83-84 У зв’язку з розвитком систем передачі цифрових повідомлень виникла необхідність вивчення дискретних випадкових процесів. Нижче будуть розглянуті два види таких процесів, а саме випадковий і синхронний телеграфні сигнали.

Література: [Л.1], стр. 181-183, [Л.2], стр. [Л.3], стр. 109-113 У багатьох радіотехнічних задачах виникає необхідність врахування випадкового характеру огинають і початкових фаз вузькосмугових випадкових процесів. При цьому як вузькосмугового процесу найчастіше виступає нормальний випадковий процес. Тому надалі ми зупинимося на вивченні такого виду процесів.

Література: [Л1], с 202-203 [Л3], с 119-121 грунтується на рішенні диференціального рівняння виду (5.16), що описує лінійну ланцюг. Рішення цього рівняння являє собою суму двох доданків ,                       (5.19)