Іванов Ю. А., Малишев К. В., Перунів Ю. М., Федоркова Н. В. Московський державний технічний університет ім. Н.Е. Баумана 2-я Бауманська, 5, Москва, РФ Федеральне державне унітарне підприємство «Центральний науково-дослідний радіотехнічний інститут (ФГУП «ЦНІРТІ»)

Література: [Л.1], стр. 165-169 [Л.2], стр. 434-436 [Л.3], стр. 102-104 Енергетичний спектр і автокореляційна функція випадкового процесу є невипадковими функціями, пов’язаними між собою. Встановимо цей зв’язок. Розглянемо реалізацію випадкового процесу тривалістю та її копію , Зрушену на інтервал часу . Відомо, що енергетичний спектр та автокореляційна функція детермінованого сигналу пов’язані між собою парою перетворень Фур’є. […]

Література: [Л.1], стр. 164-166 [Л.2], стр. 432-433 [Л.3], стр. 100-102 Передача інформації в радіотехнічних системах пов’язана зі спектральними перетвореннями сигналів. Але якщо спектральні характеристики детермінованих сигналів досить просто визначаються перетворенням Фур’є

Література: [Л.1], стр. 169-170 [Л.2], стр. 436-440 [Л.3], стр. 104-106 При спектральних перетвореннях випадкових процесів важливе значення набуває ширина спектра процесу. Ефективна ширина енергетичного спектра визначається таким чином:

  6.1. Загальна задача проходження випадкового процесу через лінійні радіотехнічні ланцюга Література: [Л.1], стр. 253-256 [Л.2], стр. 445-448 [Л.3], стр. 121-123 У загальному вигляді задача вивчення проходження випадкових сигналів через лінійні кола полягає у визначенні закону розподілу (функції розподілу або щільності ймовірності) процесу на виході ланцюга при відомих законі розподілу вхідного випадкового процесу і характеристик […]

Література: [Л.1], стр. 155-161 [Л.2], стр. 406-416, 42-426 [Л.3], стр. 80-81 математичними моделями випадкових сигналів і перешкод є випадкові процеси. Випадковим процесом (СП) називається зміна випадкової величини в часі. До випадкових процесів відноситься більшість процесів, що протікають в радіотехнічних пристроях, а також перешкоди, які супроводжують передачу сигналів по каналах зв’язку. Випадкові процеси можуть бути безперервними […]

Література: [Л.3], стр. 83-84 У зв’язку з розвитком систем передачі цифрових повідомлень виникла необхідність вивчення дискретних випадкових процесів. Нижче будуть розглянуті два види таких процесів, а саме випадковий і синхронний телеграфні сигнали.

Література: [Л.1], стр. 300-301 [Л.2], стр. 466-473 [Л.3], стр. 264-269 Рішення завдання перетворення випадкових сигналів лінійними радіотехнічними ланцюгами здійснювалося спектральним методом. При цьому, визначалися характеристики ,

Література: [Л.1], стр. 181-183, [Л.2], стр. [Л.3], стр. 109-113 У багатьох радіотехнічних задачах виникає необхідність врахування випадкового характеру огинають і початкових фаз вузькосмугових випадкових процесів. При цьому як вузькосмугового процесу найчастіше виступає нормальний випадковий процес. Тому надалі ми зупинимося на вивченні такого виду процесів.

Література: [Л.1], стр. 256-257 [Л.2], стр. 450-451 .   (6.26) На рис. 6.8 зображені енергетичний спектр і автокореляційна функція процесу на виході підсилювача. З малюнка випливає, що АКФ вихідного процесу має коливальний характер, зменшуючись за законом . При цьому, чим більше добротність контуру, тобто чим більше , Тим повільніше спадає АКФ. Теоретично при АКФ вихідного процесу […]