Ми успішно використовували LFSR-генератор псевдовипадкових чисел пристрої Tiny в проекті 2, але початкове значення LFSR було фіксованим. Це означає, що при кожному включенні схеми вона генерує одну і ту ж послідовність. Тепер покажемо, як можна вбудувати 16-розрядний LFSR в таке невеликий пристрій, як ATtinyl3 (при цьому канал АЦП буде задавати початкове значення). Це дає різні […]

У багатьох проектах дуже бажано мати звукові сигнали, які можуть означати успішне або невдале завершення якоїсь операції. Успіх чи невдача можуть позначатися відповідно коротким або довгим звуковим сигналом (або сигналами різної частоти). На рис. 6.1 показано, як доповнити систему джерелом звукових сигналів.

Персональні комп’ютери в даний час широко використовуються практично у всіх сферах діяльності людини, які відомі всім і кожному: освіта, еконо міка, наукові дослідження, комунікації, індустрія розваг. Тим не менш, є і більш спеціалізовані сфери діяльності, в яких комп’ютер може знайти і нахо дит досить ефективне застосування, наприклад, системи збору і обробки інформа ції в науці […]