були створені для того, щоб різні пристрої Bluetooth чи міг між собою взаємодіяти. Припустимо, що у Вас є кишеньковий компью тер з Bluetooth і мобільний Bluetooth телефон, причому обидва пристрої підтримують стек Bluetooth. Яким чином вказати, чи можна синхронізувати списки телефонів в обох пристроях? Як ви дізнаєтеся, чи можна відправити телефонний номер з вашого комп’ютера […]

Для встановлення з’єднання і обміну даними пакет Java Bluetooth API пропонує три способи, але ми скористаємося тільки одним з них, в якому використовується протокол RFCOMM. Нагадаю, що RFCOMM являє собою протокол «віртуального» последова тельного порту, який застосовується в профілі Serial Port Profile для організації з’єднань ня та обміну даними. Далі показаний фрагмент програмного коду, в […]