Анотація – Наведено результати чисельного дослідження методом FDTD впливу форми широкосмугового планарного вібратора типу bow-tie на його характеристики узгодження та випромінювання Встановлено, що найкращі характеристики має плоский вібратор колоколообразной форми

Ми не будемо зупинятися на питаннях проектування радіаторів охолодження силових елементів, так як інженерні методики для вирішення цього завдання розроблені добре, і їх можна без зусиль знайти у відповідній літературі з теплотехніки Але, звичайно, сьогодні більш перспективним є застосування покупних радіаторів на основі різноманітних профілів, що випускаються багатьма фірмами, в тому числі і вітчизняними Дійсно, […]

Альтшуллер Г. М., Гайкович К. П., Вакс В. Л. Інститут фізики мікроструктур РАН, МСП-105, Н. Новгород – 603950, Росія Тел.: (8312) 675037; факс: (8312) 675553; e- mail: gai@ipm.sci-nnov.ru Анотація – Для зондування динаміки підповерхневого профілю температури при нагріванні і охолодженні тканин тіла людини застосований метод бліжнепольной СВЧ радіометрії на довжині хвилі 31 см з набором […]