Простий осцилограф Осцилограф (рис. 68) містить всього дві радіолампи. Діапазон розгорток осцилографа в межах від 25 Гц до 70 кГц розбитий на п'ять піддіапазонів: 25-180 Гц, 120 – 900 Гц, 800 Гц-5 кГц, 4,2-22 кГц і 15-70 кГц.

МАЛОГАБАРИТНА Осцилограф А. Кузнєцов Осцилограф, принципова схема якого показана на рис. 1, служить для візуального спостереження електричних сигналів в різній радіоелектронної апаратури, виконаної на транзисторах і мікросхемах. Прилад порівняно простий по конструкції, містить невелику кількість елементів і володіє наступними технічними характеристиками:

ДЕМОНСТРАЦІЙНИЙ Осцилограф Б. Кравець Наведений на рис. 1 демонстраційний осцилограф дозволяє наочно вивчати принципи осцилографування, при цьому є можливість демонструвати дію окремих функціональних вузлів приладу.