Лященко В. А., Катрич В. А., Бердник С. Л., Булгакова А. А. Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна пл. Свободи 4,. Харків – 61077, Україна Тел.: 38 (057) 7075585; e-mail: Sergey.L.Berdnik @ univer.kharkov.ua Анотація – Досліджено вплив діелектричного заповнення порожнини хвилеводу і щілини, а також діелектричного укриття на енергетичні характеристики і спрямовані властивості хвилеводно-щілинних […]