Якщо резистор підключити до джерела живлення, його ще називають джерелом електрорушійної сили, що справедливо – саме він створює силу, що змушує рухатися заряджені частинки, так от, якщо резистор підключити до джерела ЕРС, то по ньому протікає струм, на резисторі падає напруга, на ньому виділяється потужність (P = U * I), яка розсіюється у вигляді тепла […]

призначений для забудькуватих людей. У вихідному положенні С1 заряджений, струм через нього не протікає і тріністор VS замкнений – лампа Н1 (або люстра Н1 – HN загальною потужністю до 440 Вт) не світиться.

Вода, що містить іони срібла (“срібна” або “жива” вода), знайшла застосування в медицині і в побуті, а її корисні властивості описані в літературі. “Срібну” воду можна виготовляти і в домашніх умовах. Особливості приладу, пропонованого увазі читачів для отримання такої води, – це можливість шляхом розрахунку визначити кількість розчинилося у воді срібла і рівномірне спрацювання електродів. […]

У протипожежному пристрої, принцип дії якого показаний на рис. 1, застосовується фототранзистор з польовим ефектом, що має високу чутливість до зміни освітленості. Світловий потік від освітлювальної лампи Л1 проходить паралельно вікну фототранзистора, і за відсутності диму струм через фототранзистор не протікає.

Показана на рис. 4.30 схема кадрової розгортки телевізора, незважаючи на схожість з підсилювачем потужності, швидше відноситься до інверторів, так як в ній постійне напруга джерела живлення трансформується в змінну напругу.

Ключовим моментом роботи базової схеми комутатора, показаного на рис. 11.3, є характер струму, що протікає через котушку індуктивності. Оскільки котушка індуктивності піддається впливу стрибкоподібно змінюється напруги, то не складно визна ділити протікає через неї струм. При малих змінах ДоВІТ, Струм через котушку індуктивності лінійно наростає або спадає. Амплітуду цих коливань можна розрахувати з чисто геометричних […]

1.1. Нелінійні елементи та їх характеристики. Способи апроксимації характеристик нелінійних елементів Література: [Л.1], стр. 274-285 [Л.3], стр. 239-249 У загальному випадку нелінійна ланцюг описується оператором перетворення WНЦ:

При розведенні треба пам’ятати, по-перше, що у нас течуть великі струми, і по-друге, що ці струми сильно несинусоїдних і містять досить багато високочастотних (з частотою приблизно до 3 кГц) складових. Тому провідники повинні бути максимально короткими (в межах розумного, звичайно, щоб можна було нормально все з’єднувати). Перетин проводів і ширина доріжок повинні бути досить великими […]

Література: [Л.1], стр. 281-282 [Л.3], стр. 243-244 На Рис. 1.4 зображені ВАХ нелінійного елемента, графік вхідного сигналу: u(t)=U0+Umcosω0t,                             (1.8) і графік вихідного сигналу (струму, що протікає через НЕ). Форма струму істотно відрізняється від форми напруги прикладеної до нього. Скористаємося ступеневій апроксимацією ВАХ, обмежившись доданком третього ступеня. Підставляючи (1.8) в (1.6) і використовуючи тригонометричні соотнше-ня:

Література: [Л.1], стр. 278-281 [Л.2], стр. 244-247 При кусочно-лінійної апроксимації вольт-амперна характеристика описується виразом (1.7). Так само, як і в попередньому випадку, вхідний сигнал являє собою суму напруги зсуву U0  і гармонійного сигналу (вираз 1.8).