На ступінь очищення матеріалу методом зонної плавки впливають такі параметри, як її швидкість, чистота контейнера, в якому вона проводиться, і температура плавлення очищаемого матеріалу У реальних умовах фронт кристалізації може рухатися зі швидкістю більшою, ніж швидкість дифузії домішки в розплаві У цих нерівноважних умовах звязок між концентраціями в твердій і рідкій фазах описується за допомогою […]