Перш ніж дати розгорнуту відповідь на питання, що міститься в заголовку, давайте розберемося, навіщо фахівцю в галузі силової перетворювальної техніки приділяти цій проблемі достатньо багато уваги Перша думка, яка прийде нам в голову при відповіді на питання «навіщо», – це думка про необхідність візуального контролю параметрів струмів і напруг, формованих статичними перетворювачами Іншими словами, людина, […]

Деякі серії логічних мікросхем, зокрема, виконані на комплементарних парах МОП транзисторів, можуть бути використані в радіоприймальних пристроях. На рис. 20.15 приведена схема приймача прямого посилення на мікросхемі типу K176ЛE5. Прийом радіостанцій ведеться на магнітну антену WA1. Коливальний контур приймача складається з котушки індуктивності L1 і конденсатора змінної ємності С1, за допомогою якого ведеться настройка на […]

На одній цифровій мікросхемі можна зібрати приймач прямого підсилення [28], що забезпечує впевнений прийом програм радіомовних станцій, що працюють в діапазоні довгих хвиль. Схема такого приймача показана на рис. 92, а. У ньому елемент DD1.1 працює як підсилювач радіосигналу, наведеного в магнітній антені. Резистор R1 створює ланцюг ООС по постійному струму, що виводить елемент на […]

    Приймачі для КВ в даний час будують, в основному, по суперге-теродінной схемою, в меншій мірі за схемою прямого посилення з позитивним зворотним зв’язком. Пов’язано це в першу чергу з тим, що забезпечити необхідну вибірковість за допомогою одного вхідного контуру приймача прямого посилення не вдається. Незважаючи на це, здійснити прийом потужних КВ станцій на приймач, […]

Тривалий час радіоприймачі займали одне з перших місць за популярністю серед інших радіоелектронних конструкцій. Поява нових звуковідтворювальних пристроїв, CD-плеєрів, магнітофонів і бурхливий розвиток комп’ютерної техніки витіснило з провідних позицій радіоприймальних техніку, не знизивши її значущості.

На рис. 1 приведена принципова електрична схема простого приймача прямого посилення, що приймає сигнали радіомовних станцій в діапазоні 4,5 … 18 Мгц. На транзисторах ѴТ1 і ѴТ2 зібрані амплітудний детектор і помножувач добротності антени. Використовується магнітна антена. Вона являє собою 6 витків емальованого дроту діаметром 3 … 3,5 мм. Крок намотування становить 7 мм, а […]

Система горизонтальної розгортки телевізора є одночасно інвертором і перетворювачем. Як інвертор вона перетворює енергію низьковольтного джерела постійної напруги в пилкоподібний струм строго певного виду, необхідний для здійснення горизонтального руху електронного променя в кінескопі. Як перетворювач вона є джерелом високовольтного постійної напруги для ускоряющего і фокусуючого електродів кінескопа. Система горизонтальної розгортки більш-менш тісно пов’язана з іншими […]

Еблі у схемі мостового інвертора використовувати комплементарні транзисторні пари, то зазвичай її вдається істотно спростити, а часто з’являються і додаткові переваги. В мостовому инвертор, показаному на рис. 2.12, використовуються комплементарні пари транзисторів. Схематично він простіше, ніж звичайний комплементарний інвертор, оскільки обмотка трансформатора не має відводу від середини. Спрощення у порівнянні з четирехтранзісторнимі інверторами ще більш […]

Красюк Е. А., Потиліцин Н. П., Ракитянський Ф. А., Дементенко С. А., Прокопенко А. Е. ТОВ «Бета ТВ ком» м. Донецьк, вул. Університетська, 112, оф.15 тел. / Факс: 062-381-81-85, e-mail: betatvcom@dptm.donetsk.ua Анотація – розглядаються технічні рішення і результати, розробки оптичного вузла (на основі магістрального підсилювача) призначеного для прийому і передачі в оптичному діапазоні відповідно сигналів […]

Література: [Л.1], стр. 349-351, 354-359 [Л.2], стр. 156-158 [Л.3], стр. 140-143, 147-150 радіотехнічної ланцюгом зі зворотним зв’язком називається ланцюг у якої вихідний сигнал знову подається на вхід ланцюга. На Рис. 3.1 представлена ​​узагальнена структурна схема ланцюга зі зворотним зв’язком (ЦГЗ). З цього малюнка випливає, що ланцюг зі зворотним зв’язком є ​​складною, що складається з ланцюга […]