Література: [Л.1], стр. 286-287 [Л.2], стр. 245-250 [Л.3], стр. 248-251 або гетеродірованіе – це зсув спектра радіосигналу по осі частот на певний постійне значення при збереженні його структури. Процедура перетворення частоти пов’язана з впливом на НЕ двох напруг: напруги uз(t) радіосигналу і напруги допоміжного генератора uг(t) , Званого гетеродином.