Література: [Л.1], стр. 170, 262-266 [Л.2], стр. 443-44 [Л.3], стр. 106 Особливе місце при аналізі процесів, що протікають в радіотехнічних та інформаційних системах, займає нормальний випадковий процес з нульовим математичним очікуванням і автокорреляционной функцією:

Видатний популяризатор і пропагандист радіотехнічних знань проф. В. К. Лебединський писав через 20 років після смерті О. С. Попова: «Високим і непохитним пам'ятником незабутньому винахіднику є той багатий всход, який дали кинуті їм насіння. Ціла плеяда талановитих людей продовжує в нашій країні його справа ».