Однією з найважливіших характеристик хімічних елементів, що беруть участь в утворенні хімічного звязку, є розмір атома (іона): з його збільшенням міцність міжатомних звязків знижується Розмір атома (іона) прийнято визначати величиною його радіуса або діаметра Так як атом (іон) не має чітких меж, то поняття «атомний (іонний) радіус» має на увазі, що 90-98% електронної щільності атома […]