Допустимі і недопустимі контакти між металами Основні деталі антен-> опори, несучі стріли, підкоси, вібратори Елементи кріплень виготовляються з металів При виборі металів * необхідно памятати, що деякі з них ири безпосередньому контакті утворюють неприпустиму електрохімічну пару, що приводить до поступового руйнування деталей в місці контакту Це явище позначається особливо сильно при підвищеній вологості і в […]

На вхідкорисно поставити 2 автоматичнихвимикача на 10 ампер кожен. Ядратрансформаторів з’єднані між собою ізаземлені. Конденсатори бажанопомістити в міцний корпус, так як ввипадку пробою вони можуть сильновибухнути.

Ільченко М. Е. *, Кравчук С. А. *, Ілюшко В. М. *** Науково-дослідний інститут телекомунікацій НТУУ «КПІ» Індустріальний пров., 2, 03056, Київ-056, Україна, тел. 241-77-23, e-mail: sakravchuk@ukr.net ** Національний аерокосмічний університет ім. Н. Е. Жуковського Вул. Чкалова, 17, 61070, Харків-70, Україна, тел. 700-45-55, e-mail: khai@khai.edu