Метод дисоціації або відновлення газоподібних хімічних сполук виявляється досить ефективними для вирощування з газоподібної фази монокристалічних злитків тугоплавких сполук, компоненти яких при прийнятних технологічних температурах володіють незначними тисками парів У цьому методі для отримання монокристалів з газової фази використовуються хімічні реакції Джерело складається з газоподібних молекул складного складу, містять атоми речовини, що кристалізується Кристал заданого […]

Широко поширена думка, що вирощування монокристалів з газоподібної фази не має великого практичного значення через малих швидкостей зростання, які притаманні цьому методу Дійсно, швидкість росту монокристалів з газоподібної фази зазвичай дорівнює сотим часткам мм / год, що на кілька порядків нижче, ніж при витягуванні кристалів з розплаву Зростання з газоподібної фази застосовується в основному для […]

РЕФЛЕКСОМЕТРІЯ РДО призначений для дослідження реакції на рухомий світловий подразник, за якою можна визначити тип і силу нервової системи людини [58] Прилад складається з двох блоків: блоку РДО і блоку управління, до якого підключений пульт випробуваного Передні панелі цих блоків зображені на рис 108 і 109

Бердин С А, Загвоздкін Б В, Магда І І, Чупіков П Т Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» вул Академічна, 1, м Харків, 61108, Україна e-mail: imagda@onlinekharkivcom, тел: +38-057-751-2669 Анотація – Наводяться методики і результати тестів функціональних збоїв і виходу з ладу персонального компютера (ПК) в умовах дії імпульсного електромагнітного випромінювання надкоротких тривалості (ІЕМІ СКД) […]

Процеси, що відбуваються при вирощуванні епітаксійних плівок методом газової епітаксії за допомогою хімічних реакцій, по суті, вже обговорювалися при описі вирощування монокристалів з газової фази (Див гл 6) Розглядалися два основних способи вирощування епітаксійних плівок з газової фази за допомогою хімічних реакцій: 1) метод дисоціації і відновлення газоподібних хімічних сполук і 2) метод газотранспортних реакцій

В основі отримання монокристалів з газової фази методом хімічного транспорту лежать хімічні реакції також, як і в основі методу дисоціації і відновлення газоподібних сполук Зростання кристала відбувається в результаті реакцій розкладання газоподібних молекул Прикладом використання цього методу може служити одержання монокристалічного германію:

Для подальшого збільшення числа граючих апаратні витрати істотно зростають: на кожного грає додається RS-тригер з підключеною до нього кнопкою реакції і на 1 збільшується число входів елемента DD31 При значному збільшенні числа граючих (наприклад, * до 7) мінімізувати апаратні витрати можливо, використовуючи схему на рис 30 У цьому автоматі забезпечена також цифрова індикація номера граючого, […]

Грубник Б. П., Кадук Б. Г., Онопрієнко В. В., Водолазська Е. Б,. Яненко А. Ф. НДЦ квантової медицини «Відгук» М3 Україна Київ 01033, Україна тел. (044) 220-09-97 Анотація Представлені результати дослідження психофізіологічних реакцій пацієнтів з різною патологією при лікуванні за допомогою мікрохвильової резонансної терапії (МРТ). Встановлено, що виникнення сенсорних реакцій та їх характер залежать від […]

Пристрій служить для виміру часу реакції на зовнішній подразник. Використання мікропроцесора дозволило спростити конструкцію, зменшити габарити плати і кількість елементів, необхідних для монтажу. Правила використання пристрою складаються в наступному.