Дмитрієв Б В, Покатаєв В Н, Ольшевський А Л, Мартиненко Д Д, Романенко Є Д ДКБ «Південне» м Дніпропетровськ, Україна e-mail: info@yuzhnoyecom Лихолат Ю В, Винниченко А Н, Огінова І А, Філонік І А, Пурша Б Л Дніпропетровський Національний Університет e-mail: Lykholat2006@ukrnet Яцуненко А Г, Привалов Е Н

Скресанов В Н, Шубний А І Інститут радіофізики та електроніки ім А Я Усикова НАН України вул Ак Проскури, 12, м Харків, 61085, Україна тел: (057) 720-34-55, e-mail: valery@irekharkovua Анотація – Запропоновано метод вимірювання малих варіацій діелектричної або магнітної проникності речовин, заснований на спектральному аналізі сигналу квазіоптичного генератора, в високодобротного відкриту резонансну систему якого міститься […]

Прилад призначений для перевірки ідентичності різних речовин: рідких, сипучих, органічних і мінеральних, Прилад дозволяє порівнювати однакові речовини і виявляти в них домішки.

Кириченко А. Я., Когут А. Е. Інститут радіофізики та електроніки ім. А. Я. Усикова НАН України Вул. Акад. Проскури, б.12, Харків – 61085, Україна Тел.: +3 (057) 7448593; e-mail: kogut@ire.kharkov.ua Анотація – Досліджено вплив широкого класу рідин на характеристики генерації коливань в напів-дисковому діелектричному резонаторі діодом Ганна.

Так нерідко називали геніального англійського фізика і хіміка Майкла Фарадея його вдячні учні і послідовники. Наукова робота була життєвою потребою Фарадея, цього потомственого пролетаря-самоучки. (Индуктируется) додаткова електрорушійна сила. Самоіндукція проявляється в моменти замикання і розмикання електричного кола а також при зростанні або убування в ній струму. При замиканні ланцюга виникає струм, який протидіє основного. Тому […]