Радіохвилі, випроменені передавальною антеною, можуть досягати точки прийому двома шляхами: або поширюючись над земною поверхнею в приземному шарі атмосфери, або послідовно відбиваючись від землі та іоносфери-шару вільних електронів, що оточують землю на висотах від 80 км (нижня межа іоносфери) до 400 км (верхня межа іоносфери) У першому випадку радіохвилі називаються поверхневими, під другий – просторовими […]

Горбачов К Л, Козел В М, Ковальов К А Білоруський державний університет інформатики і радіоелектроніки м Мінськ, вул П Бровки д 6, 220013, Республіка Білорусь Тел: +375 (17) 938 994 e-mail: niiemc@bsuireduby Анотація – Розглянуто вплив випадкового характеру вертикального градієнта індексу рефракції атмосфери поблизу поверхні Землі на прогнозування параметрів якості радіорелейних ліній прямої видимості