На рис 682 представлена ​​схема включення ИС MAX478 як диференціального підсилювача з регульованим коефіцієнтом посилення На рис 683 наведена схема включення ИС MAX479 як диференціального вимірювального підсилювача Обидві схеми можуть харчуватися від однополярного джерела живлення з напругою від 3 до 5 В Максимальний струм споживання становить 17 мкА наодин підсилювач максимальне значення напруги зміщення – […]

         Оним з найбільш яскравих музичних ефектів в арсеналі виконавця є "ВАУ – ефект", або так звана "квакушка". Пристрій для його створення є двухтранзісторний підсилювач з перебудовується резонансною частотою і з RC залежною негативним зворотним зв'язком. Регульованим елементом схеми є змінний резистор R3 за допомогою якого змінюють резонансну частоту фільтра С3, С4, R2, R3. […]

Випрямляч з регульованим напругою 40 … 380 В, 180 мА. На малюнку показана принципова схема випрямляча, напруга якого можна регулювати за допомогою потенціометра R1. Регулювальними елементами є включення тріода лампи 6П3С (Л1 і Л2). Напруга на виході випрямляча можна змінювати в межах від 40 до 250 В при опорі навантаження 1,5 кОм і від 60 […]