Такий стабілізатор можна виконати за схемою, зображеною на наступному малюнку. Як видно, мікросхема DA1 включена за типовою схемою в плюсове плече СН. Мінусове плече містить дільник напруги з резисторів однакового опору R1, R2, інвертується підсилювач на ОП DA2 і регулюючий транзистор VT1. ОУ порівнює вихідну напругу плечей за абсолютною величиною, підсилює сигнал помилки і подає […]

Завдяки високому ККД імпульсні стабілізатори напруги отримують останнім часом все більш широке поширення, хоча вони, як правило, складніше традиційних і містять більшу число елементів. Так, наприклад, нескладний імпульсний стабілізатор (рис. 5.6) з вихідною напругою, меншим вхідного, можна зібрати всього на трьох транзисторах, два з яких (VT1, VT2) утворюють ключовий регулюючий елемент, а третій (VT3) є […]

  Д     Такий стабілізатор можна виконати за схемою, зображеної на рис. 2.19. Як видно, мікросхема DA1 включена за типовою схемою в плюсове плече СН. Мінусове плече містить дільник напруги з резисторів однакового опору Rl, R2, інвертується підсилювач на ОП DA2 і регулюючий транзистор VT1. ОУ порівнює вихідну напругу плечей за абсолютною величиною, підсилює […]