Література: [Л.1], стр. 405-413 [Л.2], стр. 273-276 стр. 217-220 Цифровим фільтром називається фізичний пристрій або програма обчислень на ЕОМ, що реалізує перетворення (8.32) або, що те ж саме, алгоритм цифрової фільтрації. Фізично здійсненні цифрові фільтри, які працюють в реальному масштабі часу для формування вихідного сигналу в-тий дискретний момент часу ,                   (8.50)