Козирєв А Б, Гайдуков М М, Гагарін А Г, Алтинніков А Г Санкт-Петербурзький Державний Електротехнічний Університет (ЛЕТІ) вул проф Попова 5, м Санкт-Петербург, 197376, Росія тел: (812) 2344809, e-mail: mcl@eltechru Анотація – Розглянуто спосіб вимірювання часів повільної релаксації діелектричної проникності сегнетоелектричних плівок (СЕ) при впливі імпульсного керуючого напруги

Москалюк В А, Куликов К В Кафедра фізичної та біомедичної електроніки, факультет електроніки, НТУУ «КПІ» пр Перемоги 37, м Київ, Україна тел: +380 (67) 236 55 85, e-mail: kvprint@mailru, kvprint@gmailcom Анотація – Запропоновано спосіб аналітичного розрахунку імпульсної провідності GaAs, заснований на релаксаційних рівняннях збереження імпульсу, енергії і концентрації, а також на аналізі часів релаксації для […]