2.2. Релейних схем. Сигнал на виході комп'ютера, призначеному для запису інформації на магнітофон, має імпульсну форму і невисокий рівень. У більшості додатків потрібно вмикати і вимикати зовнішні пристрої, подаючи напругу живлення. Для перетворення сигналу можна використовувати просту схему, представлену на рис. 2.2. Використання електромагнітного реле забезпечує гальванічну розв'язку між комп'ютером і зовнішнім пристроєм.